اخبار و اطلاعیه

برگزاری دوره بین المللی در ایران و سوئیس
هم اکنون مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی درحال ثبت نام مدیران عامل شرکتها جهت حضور در بین المللی دوره Globaliztion می باشد.
18 مرداد
بازدید میهمانان خانه مدیران از کارخانه مینو
این برنامه از سلسله برنامه هایی بود که برای بازدید از مراکز و صنایع مختلف که توسط خانه مدیران برنامه ریزی و اجرا میشود
06 تیر
نشست تخصصی تشریح "قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی" در خانه مدیران برگزار شد
خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی، تشریح "قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی" برای مدیران و کارشناسان مالی – حسابداری بنگاه های اقتصادی ، شرکت ها و سازمان ها برگزار ئمود.
05 تیر
نشست تخصصی خانه مدیران
تشریح "قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی"
07 خرداد
نکوداشت دکتر بهزاد ابوالعلایی
خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی برنامه ویژه ای برگزار خواهدکرد.
18 اردیبهشت