اخبار و اطلاعیه

دوره MBA بازار سرمایه
در راستای توسعه آموزش های تخصصی و حرفه ای بازار سرمایه، سازمان مديريت صنعتي با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار شروع به پذیرش دانشجو از نيمه دوم آبان ماه ۱۴۰۰ خواهد کرد.
20 مهر