معرفی معاونت آموزشی سازمان مدیریت صنعتی

آموزش یکی از وجوه به هم پیوسته خدمات سازمان مدیریت صنعتی است و حدود پنج دهه است که سازمان با هدف تقویت دانش نظری، توسعه بینش سیستمی و راهبردی و ارتقاء مهارتهای کاربردی مدیریت، دوره های آموزشی متمایز خود را ارائه می نماید.

مرکز آموزش سازمان، با شناسایی نیازهای آموزشی مؤسسات و شرکتها و با بهره گیری از توان علمی و عملی شبکه ای از استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج از کشور، دوره های متنوع آموزشی را برای سطوح مختلف مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و سرپرستان با گرایشهای مختلف طراحی و اجرا می نماید. ارائه دانش و مفاهیم روز، با تأکید بر جنبه های کاربردی و استفاده از شیوه های نوین تدریس از ویژگیهای بارز آموزش دراین سازمان است. در برنامه های آموزشی از روشهای تعاملی از جمله استفاده از قضایای آموزشی (Case Method)، کارهای گروهی، کارگاههای آموزشی و همچنین ابزارهای چند رسانه ای استفاده می شود.

بعلاوه دوره های کارشناسی ارشد نیز مطابق با ضوابط آموزش عالی اجرا می شود که علاقمندان به شرکت در آن از طریق آزمون سراسری پذیرفته می شوند.

در هر سال حدود 12000 نفر از خدمات آموزشی سازمان بهره مند می شوند که به این ترتیب حجم عملیات آموزشی سازمان به یک میلیون نفر-ساعت در سال می رسد.

بیشتر
image


خدمات آموزشی ما

دوره های تخصصی و کاربردی

دوره های عالی و تحصیلات تکمیلی

دوره های آمادگی استخدام

دوره های مجازی و از راه دور

دوره های اختصاصی برای سازمان ها

InfoBox

گواهینامه سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی به عنوان قدیمی‌ترین موسسه مشاوره‌ای- آموزشی کشور در زمینه مدیریت، در راستای تحقق رسالت خود در امر توسعه ظرفیت مدیریت در کشور، دوره‌های حرفه ای در گرایش‌های متفاوت برگزار می‌کند و مدارک صادرشده به استثنای دوره های رسمی آکادمیک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با رویکرد ارزش استخدامی در دستگاه‌های دولتی طراحی نگردیده است.