ارزشیابی مدارک سازمان مدیریت صنعتی

توسط موسسه World Education Services (WES)

سازمان مدیریت صنعتی در فهرست World Education Services قرار دارد و دانشجویان گرامی میتوانند بعد از اتمام دروس در دوره های MBA در همه گرایش های مدیریت کسب و کار در سازمان مدیریت صنعتی که شامل دوره های زیر می شوند به منظور ارزشیابی مدرک در سطح Master توسط WES اقدام نمایند:

 • مدیریت اجرایی EMBA
 • مدیریت مالی MBA
 • مدیریت بازاریابی استراتژیک MBA
 • مدیریت پروژه MBA
 • مدیریت منابع انسانی MBA
 • مدیریت معدن و صنایع معدنی MBA
 • مدیریت صنایع خودرو MBA
 • مدیریت بازرگانی MBA
 • مدیریت بازار سرمایه و بورس MBA
 • مدیریت کسب و کار هوشمند و تحول گرا MBA
 • مدیریت کیفیت و آزمایشگاه MBA
 • مدیریت تعالی سازمانی MBA
 • مدیریت ورزشی  MBA

*لازم به ذکر است دانشجویانی که پایان نامه داشته باشند از احتمال موفقیت بالاتری در خصوص ارزشیابی به عنوان Master برخوردارند. 

مراحل اصلی برای ارزشیابی مدرک MBA در WES به شرح زیر است:
(خطوط سبز رنگ اقدامات فارغ التحصیل می باشند)